Trädgårdsdesign


Hej!


Anna Karlquist heter jag och är utbildad trädgårdsmästare på dacapo i Mariestad.

Under vår & sommarsäsongen träffar du mig några dagar i veckan hos Rosenlunds Trädgård.

Övrig tid ängar jag åt arbete ute på fältet hos kund genom mitt egna företag Klosterängens trädgård.

Önskar du hjälp med något av nedanstående kan du kontakta mig.SKÖTSEL

Växer det snabbare än ni hinner med? Då kan vi hjälpa till!

Enstaka insatser eller löpande skötsel under säsong,

Ni väljer precis hur mycket av trädgårdsarbetet som ni önskar få hjälp med. Välkommen att kontakta oss!


FRUKTTRÄDSBESKÄRNING

– Uppbyggnadsbeskärning
– Underhållsbeskärning
– Förebyggande beskärning för att minska sjukdomar
– Gallring i äldre eller förväxta träd
– Rådgivning och information kring fruktträd

Fruktträd har olika behov av beskärning och vi utgår från trädets ålder och kondition för att göra ett så bra jobb som möjligt.

Den vanligaste tiden att beskära fruktträd är under vårvintern vilken räknas ungefär till februari- mars.  JAS-perioden, alltså juli, augusti och september är också en bra tid för beskärning och vissa träd lämnas med fördel till denna period.


BESKÄRNING AV HÄCKAR, BUSKAR & ROSOR

– Häckklipning
– Gallring och föryngring
– Beskärning av rosor

Klippta häckar som är etablerade behöver underhållas och nyplanterade kräver en uppbyggnadsbeskärning för att på sikt få önskad form. Tidpunkten för detta varierar med sort men kan antingen ske under vårvintern eller ett par gånger under växtsäsongen vanligtvis då innan midsommar och ytterligare en gång på sensommaren.

För friväxande buskar kan man göra gallringar varje år för att ha en konstant tillväxt och få en varierad ålder på grenverket. Några sorter tål även att skäras av helt för att slå ut på nytt.

Rosor har också en uppsättning olika beskärningstekniker beroende på sort och tiden för detta brukar sägas vara ”när björkens löv är stora som musöron”


TRÄDGÅRDSPLANERING


-RÅDGIVNING
Boka en rådgivning med oss, vi tittar på trädgården gemensamt och du får möjlighet att ställa frågor, diskutera idéer och få inspiration för att skapa en trivsam trädgård.

Kostnad ca 1 h rådgivning, 1 500 inkl. moms


-TRÄDGÅRDSSKISS
Med en trädgårdskiss får du hjälp att komma igång med skapandet av din utemiljö. Vi gör ett besök för att titta på din trädgård och ta del av dina önskemål. Efter besöket får du hem en handritad översikt med förslag på växter som passar dina behov.

Kostnad 2 500 inkl. moms


-Resa tillkommer med 30kr/mil


ARBORISTTJÄNSTER

Vi tar hand om era träd på ett säkert sätt och erbjuder lösningar anpassade efter era behov och önskemål. 

– Markfällning
– Beskärning
– Sektionsfällning
– Besiktning
– Veteranisering

– Hamling


YMPNING

Ypmning

Främst är det fruktträd vi tänker på när vi talar om ypmning. Det är möjligt att ympa in nya sorter i vuxna träd, eftersom trädet redan har ett etablerat rotsystem så kan det ge all kraft åt det nya grenverket och ni kan få frukt redan efter ett par år.

Har ni däremot ett träd som är på tillbakagång och som riskerar att försvinna så kan ni ta ympris från detta träd och ympa på nya grundstammar. Då får ni nya små träd att plantera och på så sätt är det möjligt att bevara den gamla sorten.

Ympris samlas i samband med beskärning under vårvintern och ska förvaras svalt till dess att saven stiger i träden och det är dags för ympning. Detta sägs vara när körsbärsblommens blad faller till marken.


KULTURVÅRD

– Kulturhistorisk värdering
– Identifiering av olika tidslager
– Bevarande och utvecklande skötsel
– Restaurering och rekonstruktion av trädgård

Kulturhistoriska miljöer finns överallt runtom oss. Det första vi tänker på är kanske herrgårdsmiljöer och slott, men det kan också vara ett torp eller en 50-tals villa.

Vad som utgör platsens värden är dels de spår som fortfarande är synliga. Andra aspekter är exempelvis personliga värden, estetiska värden och historiska värden.

Genom att identifiera och väga samman dessa olika delar så kan vi få fram ett resultat om huruvida det finns ett kulturhistoriskt värde att ta hänsyn till i fortsatt arbete.

Utifrån detta kan vi sedan skapa skötselplaner och arbeta med bevarande samt utvecklande skötsel.
Anna Karlquist

Trädgårdsmästare


info@klosterangenstradgard.se


0768 27 82 84